معیار انتخاب وسایل محافظت شنوایی شخصی یا HPD
از آن جایی که وسایل محافظت شنوایی مختلفی می توانند در محیط های آکوستیک متفاوتی به کار گرفته شوند،انتخاب شود. در طول پروسه انتخاب، لازم است که تمامی عملکردهای این وسایل HPD مهم است که بهترین نوع در نظر گرفته شود و همچنین به تمامی جنبه های اشاره شده در زیر نیز توجه شود:

نشان و علامت تائیدیه CE
ایزوله مناسب صدا
محیط و فعالیت شغلی فرد استفاده کننده از محافظ
شرایط پزشکی
سازگاری با سایر تجهیزات محافظتی
این پروسه باید در فواصل منظم تکرار شود تا اطمینان حاصل کنیم که این وسایل اثر کاهشی مناسبی دارند.

نشان و علامت تائیدیه CE
برای به دست آوردن این نشان،محافظ های شنوایی باید تمامی گزینه های موجود در EN352 را داشته باشند.

تائیدیه CE توسط انجام تست CE صورت میگیرد تا اطمینان حاصل شود که محافظ های شنوایی تمامی شروط ذکر شده در EN352 را دارند.

اطلاعات مربوط به میزان کاهش این وسایل بعد از ارزیابی در محیط آزمایشگاه به دست می آید. (روی 16 فرد آموزش دیده)میانگین به دست آمده در این افراد، میزان کاهش وسایل محافظت شنوایی را تعیین می کند.

تولیدکنندگان اطمینان حاصل می کنند که محصولات توزیع شده در بازار کاملا با مدل های معتبر هماهنگی دارند.

ایزوله مناسب صدا
بسیاری از افراد گمان می کنند که هرچه میزان کاهش محافظ های شنوایی بیشتر باشد، آن ها موثرتر هستند.

در مواردی که کارگران با شدت های بالا مواجه هستند، بسیار حائز اهمیت است که میزان کافی از محافظت شنوایی صورت بپذیرد ولی آن هایی که با شدت های پایین مثل 85 dB A مواجه هستند نیز به محافظتی حدود 10 دسی بل نیاز دارند. مجهز کردن این کارگران به وسایل هایی که میزان کاهش در آن ها 30 dB است،کار اشتباهیست. مجهز کردن کارگرانی که در محیط های ایزوله کار می کنند، تنها باعث می شود که آن ها برای شنیدن سیگنال ها و یا صدای آرام آن وسایل را از گوش خود بردارند.

هدف این است میزان سر وصدایی که به کارگر می رسد،پایین تر از 80 dB A باشد. آستانه ی 72 dB A یک سازش خوب با توجه به استاندارد EN458 است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.